Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Aktuality

 

2nd Ferret Olympics and Exhibition in Kosice

 II. Olympiáda a výstava fretiek v Košiciach

 

Kosiıce invıtes you the Ferret Olympics and Exhibıtion on 29th september

Všetkých Vás srdečne pozývam na druhú olympiádu a výstavu fretiek, ktorá sa uskutoční 29. septembra v Košiciach.

 

Nice prizes will be up for grabs, and every ferret is already winner.

Opäť sa bude súťažiť o krásne ceny a už teraz je každá fretka víťazom.

 

 

Pozor zmena: Uzavierka prihlasok do 23.9.2012
Attention: Deadline for registration has changed to 23.9.2012

 

 


Program:

 

08.00 - 09.00

Veterinary control checks and registration

Veterinárna kontrola a registrácia

09.00 - 11.00

First half of the competive disciplines

Prvá polovica súťažných disciplín

11.00 - 13.00

Beauty contest

Súťaž krásy

13.00 - 14.00 

Lunch Break

Obedňajšia prestávka

14.00 - 16.00

Second half of the competıve disciplines

 Druhá polovica súťažných disciplín

16.00 - 16.30  Tombola
16.30 - 17.30 

Announcement of results

Vyhlásenie výsledkov


Location: Secondary veterinary school Kosice-Barca, Namestıe mladych polnohospodarov (Bus service no.12 - stop Bozeny Slancıkovej-Tımravy; tram 4-stop Socha Jana Pavla İİ.).

Miesto: Stredná odborná veterinárna škoola Košice – Barca, Námestie mladých poľnohospodárov (autobusové spojenie č. 12 – zastávka Boženy Slančíkovej – Timravy; električka č.4 – zastávka Socha Jána Pavla II.).

 

Public entry (9.00) : 1 Euro
Vstupné pre verejnosť (od 9.00): 1€                  

Exhibitors and children under 12 for free
Vystavovatelia a deti do 10 majú vstup zdarma

 

Competitions is in the following disciplines:

1. Speed Rally - the ferret race throught tubes. The quickest ferret wins
2. Na stojaka - ferret which stands on its back feet the longest is the winner
3. Najrychlejsı srk - catmilk drinking
4. Rolls - the which does the most somersaults in a minute wıns
5. PET Slalom - slalom race among PET Bottles
6. Escape bandıt
7. Vajickovanıe - egg yolk eating
8. Pusinkovnie - longest kiss between ferret and owner

 

Súťažiť sa bude v týchto skvelých disciplínach:


1. Rýchlostné rally – fretka musí čo v najkratšom čase zdolať fretko-rúru
2. Na
stojaka – fretky, kt. postojí na zadných labkách najdlhšie, vyhrávajú
3. Najrýchlejší srk – pitie mačacieho mlieka na čas
4. Kotrmelce – počet kotrmelcov za minútu
5. PET Slalom – slalom pomedzi PET fľaše
6. Útek banditu – útek fretky z igelitovej tašky
7. Vajíčkovanie – jedenie žĺtka na čas
8. Pusinkovanie – meria sa čas pusinkovania sa fretky s majiteľom

 

Beauty Contest will be judged in following categories:

 

Main categories (Best In Show):

A) Standard/Semiangora:

1. Junior female
2. Junior male
3. Female
4. Male

B) Angora:

1. Junior female
2. Junior male
3. Female
4. Male

 


Súťaž krásy sa bude posudzovať v týchto kategóriách:

Hlavné kategórie (Best In Show):

A)Standard/Semiangora:

1.Junior samica
2. Junior samec
3. Samica
4. Samec

B)Angora:

1. Junior samica
2. Junior samec
3. Samica
4. Samec

 

Color sub-categories / Farebné podkategórie:

1. Champagne
2. Sable Light & Sable Dark
3. Albino
4. Harlequin & Silverkarlequin
(Sablemitt, Silvermitt, WE mitt, mutt)
5. Black Self & Solid 
6. Special color Light
(DEW, panda, nemecká panda, blaze)
7. Special color Dark (spotted, badger, chocolate)


Veterinary surveillance/Veterinárny dozor – MVDr. Beáta Švantnerová
Referee for the assesment of the beauty / Rozhodca pre posudzovanie krásy - Kerstin Lehmann,

Organizátor sám zaradí fretky do jednotlivých kategórií, pretože tie sa môžu časom pozmeniť či zlúčiť podľa počtu prihlásených fretiek.

 

Uzávierka prihlášok: 23. 09. 2012 do 23.00

DEADLİNE: 23.09.2012

Po tomto termíne už nie je možné fretky ďalej prihlasovať!

 

Basic requirements:

Each participating ferret must be fitted with a microchip, and must have a vaccination certificate or international passport with valid vaccinations against dstemper (not older than 1 year and not less than one month) and rabies 

This event is only open to healthy ferrets, no pregnacy, wıthout any external parasites and ''fresh'' or healting injuries, and to apply a week in advance for Frontline.
Please make every reasonable effort to maintain your ferret ' s health and hygiene, whether inside or outside the premisses. Make sure your ferret is always supervised. Owners are individually responsible for any loss, injury or death of their ferrets.

 

Základné požiadavky:

Každá zúčastnená fretka musí byť označená mikročipom, ďalej musí mať očkovací preukaz alebo medzinárodný pas s platnými očkovaniami proti psinke (nie staršie ako 1 rok a nie mladšie ako 1 mesiac) a besnote (podľa vakcinačnej schémy výrobcu t.j raz ročne, raz za 2 roky resp. raz za 3 roky).

Tejto akcie sa môžu zúčastniť len fretky zdravé, negravídne, bez akýchkoľvek vonkajších parazitov a “ čerstvých“ zranení/rán. Odporúčam týždeň vopred aplikovať Frontline, Advocate alebo iné a u veterinára nechať mikroskopicky skontrolovať zdravotný stav a taktiež prítomnosť na ušný svrab!

Všetky fretky bez výnimky musia prejsť veterinárnou kontrolou. Pri podozrení na ušný svrab či nesposobilosť zdravotného stavu, sa fretka nemože zúčastniť a nebude vpustená do priestorov akcie. 

Prosíme počas celej akcie dodržujete čistotu po Vaších zvieratách či už v priestoroch alebo mimo nich! Buďte opatrný a na svoje fretky neustále dohliadajte, včasne ich napájajte a kŕmte. Za akúkoľvek stratu, poranenie či úhyn fretky si ručíte sami.

 

Competition:

Participation is open to ferrets of all ages above 3 months. 
You and your ferret(s) are sure to have great fun ın a pleasant atmosphere of the company of other beautiful ferrets and nice owners. For you, there is a raffle, a charity shop to support the Fund for Ferrets (FOF), and competitions with nice prizes on offer. 
Vitamin paste (Calopet,Gimpet), squeaky toys and other treats are allowed to be used.

 

A poďme súťažiť:

Zúčastniť sa môžu fretky všetkých vekových kategórií (od 3 mesiacov do XX rokov), kastrované a nekastrované, s pôvodom i bez.

Vaše fretky sa určite potešia skvelej zábave, Vy zas príjemnej atmosfére v spoločnosti ďalších krásnych tchoríkov a ich milých majiteľov. Pre Vás je tu ďalej pripravená okrem iného aj tombola, benefičný obchodík na podporu Fondu ohrozených fretiek (ďalej FOF), súťaž o krásne ceny, prednáška o fretkách  a občerstvenie.

Ako povolený doping sa smú používať vitamínové pasty (Calopet, Gimpet), pískajúce hračky a iné maškrty J

 

Additional competitions:

1. Competition for the most beautiful picture - on-site registration
2. Competition for the youngest ferret
3. Competition is the oldest ferret
4. Competition for the ferret from the farthest town from Kosıce
5. Competition for the ''fatty boombah''
6. Competition for the ''thınnest earthworm''
7. Competition for the most beautiful female
8. Competition for the most beautiful male
9. Best of Best in Show Female
10. Best of Best in Show Male

Doplnkové súťaže:

1. Súťaž o najkrajšiu fotku – registrácia priamo na mieste

2. Súťaž o najmladšiu fretku

3. Súťaž o najstaršiu fretku

4. Súťaž o fretku z najvzdialenejšieho mesta

5. Súťaž o najtučnejšieho macka

6. Súťaž o najtenšiu žížalku

7. Súťaž o TOP samicu

8. Súťaž o TOP samca

9. Best of Best in Show Female

10. Best of Best in Show Male

 

Entry fees/ Cenník:

Olympics / Olympiáda

 (€)

General Registration (per ferret)

Štartovné/ 1 fretka

7

Fee per discipline (per ferret)

Prihlásenie do 1 disciplíny

0,5

 

Exhibition / Výstava

 (€)

Registration (per ferret)

Štartovné/1 fretka

7

 

The completed application should send (in full) to the above e-mail address. You wil receive a respone e-mail which will include payment terms. Please be sure to attach a photo of each registered ferret. 
 

We look forward to seeing you and your ferret(s) . And remember to competıve fairly and honestly!

 

Registration Form - Please download with this link - http://uloz.to/xq9kxsg/registration-form-docx 

 

Vyplnenú prihlášku je potrebné odoslať na nižšie uvedenú e-mailovú adresu. V spätnom e-maili Vám priblížime platobné podmienky. Prosím nezabudnite ku každej prihlásenej fretke doložiť aj jej fotografiu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Ak prihlasujete viac fretiek naraz, jednoducho skopírujte text pre údaje fretky, prihlasovanie do disciplín a na výstavu.

Už teraz sa na Vás a Vaše fretky veľmi tešíme. A nezabudnite poctivo trénovať J

 

 

 

Partners / Sponzori

 

 

PET Shop

 

Bauprofıs s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek